cho mình xin một số hình ảnh về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược mông cổ lần thứ nhất

Question

cho mình xin một số hình ảnh về cuộc kháng chiến chống quân xâm lược mông cổ lần thứ nhất

in progress 0
Caroline 2 tuần 2021-08-29T14:24:42+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T14:25:46+00:00

  đây nhé bạn

  cho-minh-in-mot-so-hinh-anh-ve-cuoc-khang-chien-chong-quan-am-luoc-mong-co-lan-thu-nhat

  0
  2021-08-29T14:26:40+00:00

  => Sa đồ trận Quy Hóa năm 1257 nơi Hà Bổng chỉ huy tập kích quân Nguyên Mông -> Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược mông cổ lần thứ nhất

  cho-minh-in-mot-so-hinh-anh-ve-cuoc-khang-chien-chong-quan-am-luoc-mong-co-lan-thu-nhat

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )