cho mình xin phương pháp để cân bằng chuyển dịch thuận nghịch theo nhiệt độ ( ΔH ) với ạ

Question

cho mình xin phương pháp để cân bằng chuyển dịch thuận nghịch theo nhiệt độ ( ΔH ) với ạ

in progress 0
Aubrey 1 năm 2021-07-20T13:35:14+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T13:36:45+00:00

  Giải thích các bước giải:

    Ta có yếu tố nhiệt độ:

  +) Nếu tăng nhiệt độ → Cân bằng chuyển dịch theo chiều $ΔH>0$ (phản ứng thu nhiệt).

  +) Nếu giảm nhiệt độ → Cân bằng chuyển dịch theo chiều $ΔH<0$ (phản ứng tỏa nhiệt).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )