Cho mình ví dụ vài từ khó đọc và cách phát âm từ đó.

Question

Cho mình ví dụ vài từ khó đọc và cách phát âm từ đó.

in progress 0
Jasmine 1 năm 2021-12-06T09:19:14+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T09:20:23+00:00

  Ex:

  – Worcestershire(/ˌwʊs.tə.ʃə ˈsɔːs/) : sốt Worcestershire.

  – Choir (/ˈkwaɪə(r)/) : đội hợp xướng.

  – Schedule /’ʃedju:l/ – /skedʒu:l/ : mục đích.

  0
  2021-12-06T09:20:52+00:00

  1. NONPLUSSED

  Phiên âm: nänˈpləst (non plớt st)

  2. LIEUTENANT

  Phiên âm: lo͞oˈtenənt (lu ten nừn)

  3. LOUNGE 

  Phiên âm: lounj (lao tr)

  4. UNABASHED

  Phiên âm: ˌənəˈbaSHt (ăn na bạt st)

  Học tốt. Nocopy.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )