cho mk hỏi câu này về scratch nha Tìm một số nếu thêm 7 đơn vị thì chia 9 dư 2 thêm 15 đơn vị thì chia 10 dư 1 số đó lớn hơn 100 bé hơn 200.

Question

cho mk hỏi câu này về scratch nha
Tìm một số nếu thêm 7 đơn vị thì chia 9 dư 2 thêm 15 đơn vị thì chia 10 dư 1 số đó lớn hơn 100 bé hơn 200.

in progress 0
Josephine 3 tháng 2021-09-14T10:35:37+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T10:36:48+00:00

  a+7:9=?(dư 2)

  9×7+2=65

  Vì vậy ?=65

  a=65-7=58

  a+15:10=?(dư 1)

  10×15+1=151

  vì vậy?=151

  a=151-15=136

  0
  2021-09-14T10:37:05+00:00

  ta có :  ( gọi số ẩn là x )

  a + 7 : 9 = x ( dư 2 )

  9 x 7 + 2 = 65

  Vì vậy x = 65

  a = 65 – 7 = 58

  Ta có (2) : ( gọi số ẩn là y )

  a + 15  : 10 = y ( dư 1 )

  10 x 15 + 1 = 151

  vậy y = 151

  vì vậy a = 151 – 15 = 136

  Vote 5* + câu trả lời hay nhất nha

  chúc bạn học tốt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )