cho mk hỏi đại diện của lớp cá là loài nào(p/s : các bn giải thích luôn giúp mk vs) A. Cá bống đuôi đỏ B. Cá nhà táng lùn C. Cá sấu song nile D.Cá có

Question

cho mk hỏi đại diện của lớp cá là loài nào(p/s : các bn giải thích luôn giúp mk vs)
A. Cá bống đuôi đỏ
B. Cá nhà táng lùn
C. Cá sấu song nile
D.Cá cóc Tam Đảo

in progress 0
Iris 1 tháng 2021-11-06T20:07:14+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-06T20:08:28+00:00

  Đáp án:

   

  Cá nhà táng lùn thuộc lớp thú đẻ con

  Cá sấu thuộc lớp bò sát đẻ trứng

  Cá cóc thuộc lớp lưỡng cư

  vậy đại diện lớp cá là cá bống

   

  0
  2021-11-06T20:09:02+00:00

  Đáp án:

   A

  Giải thích các bước giải:

  Cá nhà táng lùn thuộc lớp thú đẻ con

  Cá sấu thuộc lớp bò sát đẻ trứng

  Cá cóc thuộc lớp lưỡng cư

  vậy đại diện lớp cá là cá bống

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )