Cho mk hỏi giữa đề Hãy chứng minh rằng đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn nếu mỗi người không có ý thức bảo vệ và đề Môi trường sống của con

Question

Cho mk hỏi giữa đề Hãy chứng minh rằng đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn nếu mỗi người không có ý thức bảo vệ và đề Môi trường sống của con người đang ngày càng bị ô nhiễm nặng nề đặc biệt là ở các nc đang phát triển như VN . Em hãy bày tỏ hiểu biết cảu mk về vấn đề trên
2 đề này có giống nhau k
Mong cacs bạn TL

in progress 0
Sarah 4 tháng 2021-09-02T14:56:03+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T14:57:33+00:00

  Mình thấy 2 đề này khá giống nhau

  0
  2021-09-02T14:57:49+00:00

  #Dark

  Cho mình hỏi giữa đề Hãy chứng minh rằng đời sống của chúng ta sẽ bị tổn hại rất lớn nếu mỗi người không có ý thức bảo vệ và đề Môi trường sống của con người đang ngày càng bị ô nhiễm nặng nề đặc biệt là ở các nc đang phát triển như VN . Em hãy bày tỏ hiểu biết cảu mk về vấn đề trên 

  2 đề này có giống nhau k  

  -> Hai đề này khá giống nhau vì 

  + Đều nói về vấn đề ô nhiễm môi trường 

  + Đều nói về những tổn hại đồ ô nhiễm môi trường gây nên 

  Nhưng có điểm khác nhau 

  + Đề 1: vấn đề ô nhiễm trên toàn cầu 

  + Đề 2: vấn đề ô nhiễm chỉ ở Việt Nam 

  Nocopy 

  @gladbach

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )