cho mk hỏi một xe máy đi một đoạn đường dài 250m hết 20 giây.Hỏi với vận tốc đó,xe máy đi quãng đường dài 117km hết bao nhiêu thời gian?

Question

cho mk hỏi
một xe máy đi một đoạn đường dài 250m hết 20 giây.Hỏi với vận tốc đó,xe máy đi quãng đường dài 117km hết bao nhiêu thời gian?

in progress 0
aikhanh 6 ngày 2021-12-04T07:05:43+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T07:06:54+00:00

  $\text{Đổi:}$ ${250}$$\text{m}$ ${=}$ ${0,25}$$\text{km}$

  $\text{Xe máy đi quãng đường dài}$ ${250}$$\text{m với vận tốc là:}$

                   ${0,25 : 20 = 0,0125}$ $\text{(km/giây)}$

  $\text{Với vận tốc đó, xe máy đi quãng đường dài}$ ${117}$$\text{km hết là:}$

                   ${117 : 0,0125 = 9360}$ $\text{(giây)}$

                                       $\text{Đáp số:}$ ${9360}$ $\text{giây}$

  $\text{Chúc bạn học tốt!!!!}$

  0
  2021-12-04T07:07:28+00:00

  Đáp án: 2 giờ 36 phút

   

  Giải thích các bước giải:

                    

              117 km = 117000m

  Vận tốc xe máy đi hết đoạn đường là:

        250 : 20 = 12,5 (m/giây)

  Thời gian xe máy chạy là:

        117000 : 12,5 = 9360 (giây)

                    9360 giây = 156 phút = 2 giờ 36 phút

                             Đáp số: 2 giờ 36 phút

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )