Cho một gen có khối lượng 72.10^4 dvC, trong đó A/G =2/3 a) Tính chiều dài của gen b) Tính số nu mỗi loại của gen

Question

Cho một gen có khối lượng 72.10^4 dvC, trong đó A/G =2/3
a) Tính chiều dài của gen
b) Tính số nu mỗi loại của gen

in progress 0
Ariana 4 ngày 2021-09-10T13:27:48+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T13:29:16+00:00

  Số nucleotit của gen là: 720000 : 300 = 2400

  a, Chiều dài gen là: 2400 : 2 x 3,4 = 4080 Angstrong

  b, Theo bài ra ta có: A : G = 2 : 3 mà 2A + 2G = 2400

  Giải hệ ta được:

  A = T = 480

  G = X = 720

  0
  2021-09-10T13:29:46+00:00

  Đáp án:

  * Đổi `72.10^4` = 720000

  a.

  – Tổng số Nu của gen là:

  720000 : 300 = 2400 Nu

  – Chiều dài của gen là:

  2400 : 2 × 3,4 = 4080 $A^{o}$ 

  b.

  – Ta có hệ:

  $\left \{ {{A+G=1200} \atop {\frac{A}{G}=\frac{2}{3}}} \right.$

  – Giải hệ ta được:

  ⇒ $\left \{ {{A=T=480Nu} \atop {G=X=720Nu}} \right.$ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )