cho một hình chữ nhật chiều rộng bằng 1/2 chiều dài nếu kéo thêm chiều dài 10m và chiều rộng 100m thì được hình vuông. Hãy tính chu vi và diện tích hì

Question

cho một hình chữ nhật chiều rộng bằng 1/2 chiều dài nếu kéo thêm chiều dài 10m và chiều rộng 100m thì được hình vuông. Hãy tính chu vi và diện tích hình chữ nhật

in progress 0
Remi 4 tuần 2021-11-17T06:35:17+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-17T06:36:44+00:00

  Chều dài hơn chiều rộng là:

  100 – 10 = 90 (m)

  Hiệu số phần bằng nhau là:

  2 – 1 = 1 (phần)

  Chiều rộng hình chữ nhật là:

  90 : 1 × 1 = 90 (m)

  Chiều dài hìn chữ nhật là:

  90 + 90 = 180 (m)

  Chu vi hình chữ nhật là:

  (90 + 180) × 2 = 540 (m)

  Diện tích hình chữ nhật là:

  180 × 90 = 16200 (m²)

      ĐS:

   

  0
  2021-11-17T06:37:01+00:00

                       Bài Mk Nhé Bn.

         Đáp án: 16200m²

         Giải thích các bước giải:

          Chiều dài hơn chiều rộng số mét là : 100 – 10 = 90 (m)

           Hiệu số phần bằng nhau là : 2 – 1 = 1 (m)

           Chiều rộng hình chữ nhật là : 90 : 1 × 1 = 90 (m)

           Chiều dài hình chữ nhật là : 90 + 90 = 180 (m)

           Chu vi hình chữ nhật là : ( 90 + 180 ) × 2 = 540 (m)

            Diện tích hình chữ nhật là : 180 × 90 = 16200 (m²)

                       cho mk câu tlhn nhé bn.

                            Chúc Bn Học Tốt !! ^^.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )