Cho một hình hộp chữ nhật được xếp bởi các hình lập phương có cạnh 1cm.Kích thước của hình hộp chữ nhật là chiều dài 5cm;chiều rộng 3cm;chiều cao 3cm.

Question

Cho một hình hộp chữ nhật được xếp bởi các hình lập phương có cạnh 1cm.Kích thước của hình hộp chữ nhật là chiều dài 5cm;chiều rộng 3cm;chiều cao 3cm.Hỏi :Có? Hình lập phương nhỏ được sơn 3 mặt;2 mặt;1 mặt và không sơn mặt nào?

in progress 0
Hadley 2 tháng 2021-10-15T12:58:40+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T13:00:09+00:00

  + Ta có: $5 – 2 = 3$.

                 $3 – 2 = 1$.

                 $3 – 2 = 1$.

  + Số hình lập phương nhỏ được sơn $1$ mặt là: 

  $(3 + 1) × 2 × 1 + (3 × 1) × 2 = 14 \ (hình)$

  + Số hình lập phương nhỏ được sơn $2$ mặt là: 

  $(3 + 1 + 1) × 4 = 20 \ (hình)$

  + Số hình lập phương nhỏ được sơn $3$ mặt là: $8 \ (hình)$

  + Số hình lập phương nhỏ không được sơn mặt nào là: 

  $3 × 1 × 1 = 3 \ (hình) $

  + Đáp số: Sơn $1$ mặt $14 \ hình$.

                    Sơn $2$ mặt $20 \ hình$.

                    Sơn $3$ mặt $8 \ hình$.

                    Không sơn mặt nào $3 \ hình$.

  XIN HAY NHẤT 

  CHÚC EM HỌC TỐT 

  0
  2021-10-15T13:00:31+00:00

   Ta có: 5−2=3.

                 3−2=1.

                 3−2=1.

  + Số hình lập phương nhỏ được sơn 1 mặt là: 

  (3+1)×2×1+(3×1)×2=14 (hình)

  + Số hình lập phương nhỏ được sơn 2 mặt là: 

  (3+1+1)×4=20 (hình)

  + Số hình lập phương nhỏ được sơn 3 mặt là: 8 (hình)

  + Số hình lập phương nhỏ không được sơn mặt nào là: 

  3×1×1=3 (hình)

  + Đáp số: Sơn 1 mặt 14 hình.

                    Sơn 2 mặt 20 hình.

                    Sơn 3 mặt 8 hình.

  amayzing gosd job bn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )