Cho một khối lập phương có cạnh 20cm không thấm nước vào một chất lỏng. Người ta đo được phần nổi của khối lập phương đó là 10cm. Tính khối lượng của

Question

Cho một khối lập phương có cạnh 20cm không thấm nước vào một chất lỏng. Người ta đo được phần nổi của khối lập phương đó là 10cm. Tính khối lượng của hình lập phương đó.
Mình đang thực sự rất cần mong các bạn giúp đỡ nhanh chóng
Mk cảm ơn trước!!!

in progress 0
Reese 40 phút 2021-09-21T02:38:37+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T02:40:03+00:00

  Đáp án:

   m=1kg

  Giải thích các bước giải:

   Ta có:

  \(\begin{array}{l}
  {F_A} = P\\
  d{V_c} = {d_v}V\\
   \Rightarrow {d_v} = \frac{{d{V_c}}}{V} = \frac{{10000.0,{1^3}}}{{0,{2^3}}} = 1250N/{m^3}\\
   \Rightarrow {D_V} = \frac{{{d_V}}}{{10}} = \frac{{1250}}{{10}} = 125kg/{m^3}
  \end{array}\)

  Khối lượng của vật là:

  \(m = {D_v}V = 125.0,{2^3} = 1kg\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )