Cho một khối lượng khí không đổi ở trạng thái có các thông số như sau:40cm3 ,750mmHg và nhiệt độ 27°C . Nếu sang trạng thái áp suất tăng thêm 10mmHg v

Question

Cho một khối lượng khí không đổi ở trạng thái có các thông số như sau:40cm3 ,750mmHg và nhiệt độ 27°C . Nếu sang trạng thái áp suất tăng thêm 10mmHg và nhiệt độ giảm chỉ còn 0°C thì thể tích ứng với trạng thái này bao nhiêu ?

in progress 0
Rylee 1 năm 2021-09-12T00:33:37+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T00:35:03+00:00

  Đáp án:

  Thể tích ứng với trạng thái này là v₁≈35,92cm³

  Giải thích các bước giải:

   Trạng thái ban đầu

  V=40cm³  p=750mmHg    T=300K

  Trạng thái 1

  V₁=?           p₁=760mmHg   T=273K

  Phương trình trạng thái khí lí tưởng 

          (p.v)/T=(p₁.v₁)/T1

  <=>(750.40)/300=(v₁.760)/273

  =>v₁≈35,92cm³

  0
  2021-09-12T00:35:25+00:00

  Đáp án:

  \(35,92c{m^3}\)

  Giải thích các bước giải:

   Phương trình trạng thái của lượng khí không đổi

  \[\begin{array}{l}
  \frac{{{P_1}{V_1}}}{{{T_1}}} = \frac{{{P_2}{V_2}}}{{{T_2}}}\\
   \Rightarrow \frac{{750.40}}{{27 + 273}} = \frac{{760.{V_2}}}{{0 + 273}}\\
   \Rightarrow {V_2} = 35,92c{m^3}
  \end{array}\]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )