Cho một lò xo nằm theo phương nằm ngang một đầu cố định, một đầu gắn một vật có khối lượng m khi tác dụng một lực 4 N thì lò xo dãn một đoạn là 4 cm.

Question

Cho một lò xo nằm theo phương nằm ngang một đầu cố định, một đầu gắn một
vật có khối lượng m khi tác dụng một lực 4 N thì lò xo dãn một đoạn là 4 cm. Độ cứng
của lò xo có giá trị là A. 50 N/m. B. 100 N/m. C. 75 N/m. D. 200 N/m.

in progress 0
Eden 57 phút 2021-10-24T01:03:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T01:04:44+00:00

  Đáp án:

   B

  Giải thích các bước giải:
  \[F = 4N;\Delta l = 4cm\]

  độ cứng: 
  \[F = k.\Delta l =  > k = \frac{F}{{\Delta l}} = \frac{4}{{0,04}} = 100N/m\]

   

  0
  2021-10-24T01:05:12+00:00

  Đáp án:Đáp án B

   

  Giải thích các bước giải: tóm tắt: F = 4N, Δl = 4cm = 0.04m, K=?.

  F đàn hồi= K.(Δl) 

  4 = K.(0.04)

  K = 4/0.04

  = 100N/m

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )