Cho một lò xo nằm theo phương nằm ngang một đầu cố định, một đầu gắn một vật có khối lượng m khi tác dụng một lực 4 N thì lò xo dãn một đoạn là 4 cm.

Question

Cho một lò xo nằm theo phương nằm ngang một đầu cố định, một đầu gắn một
vật có khối lượng m khi tác dụng một lực 4 N thì lò xo dãn một đoạn là 4 cm. Thế năng
đàn hồi của lò xo khi nó dãn ra 2 cm là
A. 0,5 J. B. 0,2 J. C. 0,02 J. D. 0,75 J.

in progress 0
Eden 1 giờ 2021-10-24T00:58:32+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T00:59:45+00:00

  Đáp án: C

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )