Cho một lượng đơn chất halogen tác dụng với magie thu được 19g magiehalogenua cùng lượng đơn chất halogen có tác dụng với nhôm tạo ra 17,8g nhôm halog

Question

Cho một lượng đơn chất halogen tác dụng với magie thu được 19g magiehalogenua cùng lượng đơn chất halogen có tác dụng với nhôm tạo ra 17,8g nhôm halogenua .Xác định tên halogen trên

in progress 0
Jade 1 tháng 2021-11-06T19:39:29+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-06T19:40:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi CT của halogen là X có hóa trị n

  PTHH : nMg + X2 –to–> MgnX2

  Theo PT : nX2 = nMgnX2 = 19/(24n+2X) mol

  PTHH : 2nAl + 3X2 –to–> 2AlnX3

  Theo PT : nX2 = 3/2 . nAlnX3 =26,7/(27n+3X) mol

  ⇒ 19/(24n+2X) = 26,7/(27n+3X)

  ⇒ X =35,5n

  Nếu n = 1 suy ra X = 35,5 ( Clo)

  0
  2021-11-06T19:41:15+00:00

  Đáp án:

   

  Gọi halogen đó là X

  Mg + X2 -> MgX2 

  x <—x ——> x

  2Al + 3X2 -> 2AlX3

  2x/3……x ………..>2x/3 

  theo bài ra 

  x.(24+2X) = 19

  2x/3 . (27+3X) =17,8

  lấy vế chia vế => X  = 35,5 (g/mol) 

  vậy halogen trên là clo 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )