Cho một mặt phẳng tọa độ Oxy lấy A= {2;-6}, B={3;2m-1}.Xác định 1 vị trí phù hợp để O,A,B thẳng hàng

Question

Cho một mặt phẳng tọa độ Oxy lấy A= {2;-6}, B={3;2m-1}.Xác định 1 vị trí phù hợp để O,A,B thẳng hàng

in progress 0
aihong 3 tháng 2021-09-06T17:52:54+00:00 1 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T17:53:55+00:00

  Đáp án: $m=-4$

  Giải thích các bước giải:

  Phương trình đường thẳng đi qua $O(0 ,0), A(2, -6)$ có dạng $y=ax$

  $\to -6=a\cdot 2\to a=-3$

  $\to y=-3x$

  Để $B, A, O$ thẳng hàng

  $\to B\in OA$

  $\to (2m-1)=-3\cdot 3$

  $\to m=-4$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )