Cho một máy biến thế có số vòng sơ cấp là n1=400 cuộn thứ cấp n2=800 hiệu điênk thế hai đầu cuộn thứ cấp là 220V tìm hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn s

Question

Cho một máy biến thế có số vòng sơ cấp là n1=400 cuộn thứ cấp n2=800 hiệu điênk thế hai đầu cuộn thứ cấp là 220V tìm hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn sơ cấp

in progress 0
Aaliyah 1 năm 2021-09-23T03:32:02+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T03:33:27+00:00

  Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn sơ cấp là:

  $\dfrac{U1}{U2}=\dfrac{n1}{n2}⇒U1=\dfrac{U2.n1}{n2}=\dfrac{220.400}{800}=110V$

  Đáp số: $110V$

  1
  2021-09-23T03:33:55+00:00

  Đáp án:110V

   

  Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt:

  n1=400

  n2=800

  U2=220V

  U1=?

  Giải

  Hđt giữa 2 đầu csc là:

  (U2.n1):n2= 220.400:800=110V

  Vậy hđt giữa 2 đầu csc là 110V

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )