Cho một phân số , nếu thêm 28 đơn vị vào tử số của phân số đó ta được phân số mới có giá trị bằng 1 . Boeets trung bình cộng của mẫu số và tử số bằng

Question

Cho một phân số , nếu thêm 28 đơn vị vào tử số của phân số đó ta được phân số mới có giá trị bằng 1 . Boeets trung bình cộng của mẫu số và tử số bằng 55 . Tìm phân số đã cho

in progress 0
Eva 4 tháng 2021-08-22T14:58:07+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:59:12+00:00

                     #Dqnghiep

  Nếu thêm 28 đơn vị vào tử số của phân số đó ta được phân số mới có giá trị =1 ⇒Mẫu số hơn tử số 28 đơn vị.

  Tổng của tử số và mẫu số là:

               55×2=110

  Tử số là: (110 – 28)÷2=41

  Mẫu số là: 41+28=69

       Vậy phân số cần tìm là $\frac{41}{69}$ 

              Đáp số:$\frac{41}{69}$ 

  0
  2021-08-22T14:59:53+00:00

  Giải

  Tổng của mẫu số và tử số là

  55×2=110

  Nếu thêm 28 đơn vị vào tử số của phân số đó ta được phân số mới có giá trị bằng 1 vậy tử số kém mẫu số 28 đơn vị

  Tử số phân số đó là

  (110-28)÷2=41

  Mẫu số phân số đó là

  110-41=69

  Vậy phân số đó là $\frac{41}{69}$ 

  Đáp số:$\frac{41}{69}$ 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )