Cho một sinh vật sau:vi sinh vật , nấm ,thực vật, chim, thú ,động vật không xương sống , ếch ,cá a) Sắp xếp các sinh vật trên vào 2 nhóm phù hợp b)Nhó

Question

Cho một sinh vật sau:vi sinh vật , nấm ,thực vật, chim, thú ,động vật không xương sống , ếch ,cá
a) Sắp xếp các sinh vật trên vào 2 nhóm phù hợp
b)Nhóm sinh vật nào có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi nhiệt độ của môi trường. Giải thích?

in progress 0
Kylie 2 tháng 2021-10-12T08:44:42+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T08:45:57+00:00

  Đáp án:

  vi sinh vật, vật ko sương sống, chim, thú, ếch, cá. 

  nấm, thực vật.

  những động vật có khả năng chịu đựng cao với sự thay đổi môi trường là: 

  ếch, thú…

   vì chúng có thể duy trì cơ thể ổn định,ko thay đổi theo nhiệt độ môi trường,bộ não của nó đã xuất hiện một trung tâm điều hòa nhiệt.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )