Cho một số đại diện động vật sau: châu chấu , giun đất , ốc sên , san hô, ruồi sán dây, thủy tức , trai sông. Hãy sắp xếp các dộng vật sau và các ngàn

Question

Cho một số đại diện động vật sau: châu chấu , giun đất , ốc sên , san hô, ruồi sán dây, thủy tức , trai sông. Hãy sắp xếp các dộng vật sau và các ngành động vật ko có xương sống cho phù hợp

in progress 0
Maria 1 năm 2021-07-16T17:41:46+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T17:42:53+00:00

  Đáp án:

  – Ngành động vật nguyên sinh:

  – Ngành ruột khoang: thủy tức, san hô

  – Ngành giun: giun đất, sán dây

  – Ngành thân mềm: ốc sên, trai sông

  – Ngành chân khớp: châu chấu, ruồi

  #????????????????????????????

   

  0
  2021-07-16T17:43:30+00:00

  Đáp án:

   xin hay nhất!

  Giải thích các bước giải:

  các ngành động vật ko có xương sống: san hô,giun đất,ốc sên,thủy tức , trai sông

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )