Cho một số tự nhiên có hai chữ số. Nếu đổi chỗ hai chữ số của nó cho nhau thì được một số mới lớn hơn số đã cho là 36. Tổng của số đã cho và số mới là

Question

Cho một số tự nhiên có hai chữ số. Nếu đổi chỗ hai chữ số của nó cho nhau thì được một số mới lớn hơn số đã cho là 36. Tổng của số đã cho và số mới là 110. Tìm số đã cho?

in progress 0
Claire 1 tháng 2021-09-20T17:50:29+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T17:51:34+00:00

  Đáp án:

  37

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số đã cho là x

  Số mới là y

  => Ta có hệ phương trình:

  $\left \{ {{x + y=110} \atop {y – x=36}} \right.$

  => x = 37, y = 73

  Vậy số cần tìm là 37

  0
  2021-09-20T17:52:18+00:00

  Đáp án: Số tự nhiên có hai chữ số phải tìm là 37

  Giải thích các bước giải: Gọi số đã cho là x, số mới là y:

  Theo đề bài ta có hệ phương trình:

  Y-x=36 (1)

  X+y=110 (2)

  Từ (1) suy ra y = 36+x thay vào (2) ta có:

  =>x+36+x=110

  => 2x=74

  => x=37

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )