Cho một vật có khối lượng là 300g.Tính trọng lượng của vật đó? Cho một vật có trọng lượng là 70N.Tính khối lượng của vật đó ? Khối lượng riêng của nướ

Question

Cho một vật có khối lượng là 300g.Tính trọng lượng của vật đó?
Cho một vật có trọng lượng là 70N.Tính khối lượng của vật đó ?
Khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3,con số đó cho em biết điều gì?

in progress 0
Kylie 1 tháng 2021-08-07T20:05:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T20:07:14+00:00

  a) m: 300 g = 0,3 kg

  P : ?

  Trọng lượng của vật đó là : 

  P=10.m = 0,3 .10 =3(N)

  b) P : 70N

  m : ?

  Khối lượng của vật là : 

  m=P:10 = 70:10=7 (kg)

  c) Con số đó cho em biết 1m³ nước là 1000 kg

  0
  2021-08-07T20:07:40+00:00

  Đáp án:a)Đổi 300g = 0,3kg.Trọng lượng của vật là P=10m= 0,3.10=3N

  b)Khối lượng của vật là m=P:10=70:10=7kg

   c)Con số đó cho em biết là 1m3 nước có khối lượng 1000kg

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )