Cho một vật giao động điều hòa vơi tần số 0.5 hz trên quỹ đạo dài 8cm lấy g=10m/s=pi2 A, xác định biên độ tần số góc chu kì B, viết phương trình giao

Question

Cho một vật giao động điều hòa vơi tần số 0.5 hz trên quỹ đạo dài 8cm lấy g=10m/s=pi2
A, xác định biên độ tần số góc chu kì
B, viết phương trình giao động chọn gốc thời gian lúc vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương
C, tính li độ và vận tốc của vật ở thời điểm pha giao động bằng pi/4
GIÚp em với e cảm ơn >

in progress 0
Harper 1 tháng 2021-08-11T10:10:05+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:11:38+00:00

  Đáp án:

   \(\begin{gathered}
    a.4cm;2Hz;4\pi rad/s \hfill \\
    b.x = 4\cos \left( {4\pi t – \frac{\pi }{2}} \right)cm \hfill \\
    c.x = 2\sqrt 2 cm;v =  – 8\pi \sqrt 2 cm/s \hfill \\ 
  \end{gathered} \)

  Giải thích các bước giải:

   a. Biên độ, tần số góc, chu kỳ

  A = L:2 = 4cm

  f = 1:T = 2Hz

  \[\omega  = 2\pi f = 4\pi \left( {rad/s} \right)\]

  b. Pha ban đầu: \(\varphi  =  – \frac{\pi }{2}\)

  Phương trình dao động:

  \[x = 4\cos \left( {4\pi t – \frac{\pi }{3}} \right)cm\]

  c. Li độ và vận tốc

  \[\begin{gathered}
    x = 4\cos \left( {\frac{\pi }{4}} \right) = 2\sqrt 2 cm \hfill \\
    v =  – \omega A\sin \left( {\frac{\pi }{4}} \right) =  – 4\pi .4.\frac{1}{{\sqrt 2 }} =  – 8\pi \sqrt 2 cm/s \hfill \\ 
  \end{gathered} \]

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )