Cho một vật không thấm nước vào bình chia độ thì lượng nước dâng lên chỉ về điều gì ?

Question

Cho một vật không thấm nước vào bình chia độ thì lượng nước dâng lên chỉ về điều gì ?

in progress 0
Delilah 4 tháng 2021-08-19T18:44:36+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-19T18:46:16+00:00

  Chỉ về thể tích của vật không thấm nước đã chiếm thể tích nước làm nước dâng lên, số nước dâng lên cũng là thể tích của vật.

   

  0
  2021-08-19T18:46:23+00:00

  Cho một vật không thấm nước vào bình chia độ thì lượng nước dâng lên chỉ về thể tích của vật rắn không thấm nước đó

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )