cho n điểm A1, A2,…..An (n lớn hơn hoặc bằng hai ) trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng . Cứ qua hai điểm, ta kẻ 1 đường thẳng tính n biết số đ

Question

cho n điểm A1, A2,…..An (n lớn hơn hoặc bằng hai ) trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng . Cứ qua hai điểm, ta kẻ 1 đường thẳng
tính n biết số đường thẳng kẻ được là 1128 ?

in progress 0
Claire 4 tuần 2021-07-10T11:43:52+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:45:31+00:00

  Ta có :

  `[n.(n-1)]/2=1128`

  `⇒` Không có `n ≥ 2` thỏa mãn đề bài (Vì tích `2` số tự nhiên không có tận cùng là `8`) 

  Học tốt !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )