Cho (n lớn hơn hoặc bằng 2) tia chung gốc, trong đó không có hai tia nào trừng nhau. Nếu có 28 gốc tạo thành thì n bằng bao nhiêu A,8 B.7 C.6 D.9

Question

Cho (n lớn hơn hoặc bằng 2) tia chung gốc, trong đó không có hai tia nào trừng nhau. Nếu có 28 gốc tạo thành thì n bằng bao nhiêu
A,8
B.7
C.6
D.9

in progress 0
Skylar 1 năm 2021-10-16T12:10:17+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T12:11:30+00:00

  Đáp án:

  Công thức tính góc tạo bởi `n` tia chung gốc là

  ` (n(n-1))/2 `

  Ta có

  ` (n(n-1))/2 = 28`

  ` => n(n-1) = 56`

  Ta có `n;n-1` là hai số nguyên liên tiếp mà

  ` 56 = 7.8`

  ` => n = 8`

  ` =>` Chọn `A` 

  0
  2021-10-16T12:12:02+00:00

  Theo đề bài ta có: `(n(n-1))/2=28`

  `<=>n(n-1)=28*2`

  `<=>n(n-1)=56`

  `<=>n=8`

  `=>` Chọn `A`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )