Cho n€N.Tìm: a.ƯCLN(n+3,n+9) b.ƯCLN(2n+5,n+4)

Question

Cho n€N.Tìm:
a.ƯCLN(n+3,n+9)
b.ƯCLN(2n+5,n+4)

in progress 0
Alaia 4 tuần 2021-08-12T02:32:00+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:33:52+00:00

  Đáp án:

  A N = -4 -2 0 -6

  BN=-4 -2 -1 -4

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-12T02:33:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:a, n bằng -4, -2, 0, -6

                                        b, n bằng -4, -2, -1, -4

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )