Cho n tia chung góc O.Cứ hai tia tạo thành một góc .Số góc tạo thành là 15 góc,thế thì số tia là bao nhiêu

Question

Cho n tia chung góc O.Cứ hai tia tạo thành một góc .Số góc tạo thành là 15 góc,thế thì số tia là bao nhiêu

in progress 0
Arya 5 tháng 2021-07-20T22:27:26+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:28:40+00:00

  Đáp án:

  Công thức tính số góc tạo bởi `n` tia chung gốc là 

  ` (n(n-1))/2`

  ` => (n(n-1))/2 = 15`

  ` => n(n-1) = 30`

  Ta có ` n ; n-1` là hai số tự nhiên liên tiếp

  Mà ` 30 = 6.5`

  ` => n = 6`

  Vậy số tia là `6` 

   

  0
  2021-07-20T22:29:25+00:00

  Ta biết: cứ 2 tia ta tạo được 1 góc

  mà số tia nhiều hơn số góc là 1

  Vậy số tia là: 15+1=16 (tia)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )