cho n tia chung gốc tạo thành tất cả 300 góc. Tìm n

Question

cho n tia chung gốc tạo thành tất cả 300 góc. Tìm n

in progress 0
Ruby 2 tháng 2021-10-14T11:44:43+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T11:45:49+00:00

  Ta có: `[n(n-1)]/2` = $300$

  `=>` $n(n-1)$ = $600$

  `=>` $n(n-1)$ = $25.24$

  `=>` $n=25$

    Vậy $n=25$

   

  0
  2021-10-14T11:45:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đây bạn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )