Cho nhôm tác dụng hết với 200 gam dung dịch axit clohiđric HCL 14,6% thu được nhôm clorua và khí hidro a ) Tính khối lượng nhôm clorua thu được b )

Question

Cho nhôm tác dụng hết với 200 gam dung dịch axit clohiđric HCL 14,6% thu được nhôm clorua và khí hidro
a ) Tính khối lượng nhôm clorua thu được
b ) Tính thể tích khí hiđro sinh ra ở điều kiện tiêu chuẩn

in progress 0
Clara 2 tháng 2021-07-19T09:14:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T09:15:07+00:00

  Đáp án:

  `2“Al` + `6“HCl` → `2“AlCl_3` + `3“H_2`  

  `2`          `6`             `2`                 `3` 

  a) `m_(chất tan)` = `(200 × 14,6)/(100)` = `29,2` `g` 

  `n_(HCl)` = `(29,2)/(36,5)` = `0,8` `mol` 

  `n_(AlCl3)` = `(0,8×2)/6` = `0,26` `mol`

  `m_(AlCl3)` = `0,26` × `133,5` = `34,71` `g`

  b) `n_(H2)` = `(0,8×3)/6` = `0,4` `mol`

  `V_(H2)` = `0,4` × `22,4` = `8,96` `l` 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-19T09:15:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )