Cho những bazơ sau : Fe(OH)2 , KOH . Hãy cho biết những bazơ nào ? a) Tác dụng với dung dịch H2SO4 b) Tác dụng với SO2 c) Bị nhiệt phân hủy Viet các p

Question

Cho những bazơ sau : Fe(OH)2 , KOH . Hãy cho biết những bazơ nào ?
a) Tác dụng với dung dịch H2SO4
b) Tác dụng với SO2
c) Bị nhiệt phân hủy
Viet các phuong trình hóa hc
Giup mik vs ạ , minh đg cần gap ạ , chinh xác nha
Nếu phuong trinh nào có kết tủa ghi hộ minh ạ

in progress 0
Daisy 3 tháng 2021-09-03T00:01:17+00:00 2 Answers 165 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-03T00:02:26+00:00

  `a,`

  ` H2SO4 + Fe(OH)2 → FeSO4 + 2H2O`

  ` H2SO4 + 2KOH → K2SO4 + 2H2O`

  `b,` 

  ` 2KOH + SO2 → K2SO3 + H2O`

  `c, `

  – trong MT ko có không khí:

   ` Fe(OH)2 → FeO + H2O `

  – trong MT có không khí:

   ` 4Fe(OH)2 + O2 → 2Fe2O3 + 4H2O`

  0
  2021-09-03T00:03:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a, Bazơ tác dụng với \(H_2SO_4:\ Fe(OH)_2;\ KOH\)

  \(PTHH:\\ Fe(OH)_2+H_2SO_4\to FeSO_4+2H_2O\\ 2KOH+H_2SO_4\to K_2SO_4+2H_2O\)

  b, Bazơ tác dụng với \(SO_2:\ KOH\)

  \(PTHH:\\ KOH+SO_2\to KHSO_3\\ 2KOH+SO_2\to K_2SO_3+H_2O\)

  c, Bazơ bị nhiệt phân hủy: \(Fe(OH)_2\)

  \(PTHH:\\ Fe(OH)_2\xrightarrow{t^o} FeO+H_2O\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )