Cho những chất sau đây chất nào tác dụng đc vs H2SO4 CaO CO2 SO3 KOh Fe CUO AL K2O FeOH3 BaCL2 viết phương trình phản ứng

Question

Cho những chất sau đây chất nào tác dụng đc vs H2SO4 CaO CO2 SO3 KOh Fe CUO AL K2O FeOH3 BaCL2 viết phương trình phản ứng

in progress 0
Piper 3 tuần 2021-07-08T18:09:58+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T18:11:35+00:00

  Những chất tác dụng được với $H_2SO_4$ là: $CaO$; $KOH$; $Fe$; $CuO$; $Al$; $K_2O$; $Fe(OH)_3$; $BaCl_2$

  $CaO+H_2SO_4\to CaSO_4+H_2O$

  $2KOH+H_2SO_4\to K_2SO_4+2H_2O$

  $Fe+H_2SO_4\to FeSO_4+H_2$

  $CuO+H_2SO_4\to CuSO_4+H_2O$

  $2Al+3H_2SO_4\to Al_2(SO_4)_3+3H_2$

  $K_2O+H_2SO_4\to K_2SO_4+H_2O$

  $2Fe(OH)_3+3H_2SO_4\to Fe_2(SO_4)_3+6H_2$

  $BaCl_2+H_2SO_4\to BaSO_4+2HCl$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )