Cho nửa đường tròn O, đường kính AB. Biết AB = 8cm, dây AC tạo với AB góc 30°. Tiếp tuyến Bx kẻ từ B với nửa đường tròn cắt đường thẳng AC tại D. Trên

Question

Cho nửa đường tròn O, đường kính AB. Biết AB = 8cm, dây AC tạo với AB góc 30°. Tiếp tuyến Bx kẻ từ B với nửa đường tròn cắt đường thẳng AC tại D. Trên Bx lấy điểm F sao cho BE = BA
a) CM: AD =2BD
b) Gọi F là giao điểm thứ 2 của À với nửa đường tròn. CM: F là trung điểm của AE
c) CM: AF.AE = AC.AD

in progress 0
Remi 3 tuần 2021-07-09T22:41:49+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T22:43:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:0

   Tam giác ABD vuông tại B

  => DB = TAN30⁰.AB= Tan30⁰.8=\( \frac{8\sqrt{3}}{3}\)(1)

  AD= \(\sqrt{AB^{2}+BD^{2}}\)=\( \frac{16\sqrt{3}}{3}(2)\)

  Từ (1)&(2)=> AD=2DB

  Ta có tam giác AEB  có AB=BE

  => Tam giác AEB cân tại B

   Góc AEB= 90⁰( Chắn nửa đt đk AB)

  => FB vuông góc AE

   Tam giác ABE cân tại B có BE là đường cao đồng thời là đường  trung tuyến => F là trung điểm AE

  Tam giác ADB vuông tại B

  = > theo hệ thức lượng trong tam giác

   Ta có AC.AD=\(AB^{2}\)(1)

  Tam giác AEB vuông tại B

  => theo hệ thức lượng trong tam giác 

  Ta có AF.AE=\(AB^{2}\)(2)

  Từ (1)&(2)=> AC.AD=AF.AE

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )