Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB . M là điểm tùy ý trên nửa đường tròn ( M khác A và B ). Kẻ MH vuông góc với AB ( H thuộc AB ). Trên cùng nửa mặt

Question

Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB . M là điểm tùy ý trên nửa đường tròn ( M khác A và B ). Kẻ MH vuông góc với AB ( H thuộc AB ). Trên cùng nửa mặt phẳngbờ AB chứa nửa đường tròn (O), vẽ hai nửa đường tròn tâm O1 đường kính AH và tâm O2 đường kính BH. MA và MB cắt hai nửa đường tròn (O1) và (O2) lần lượt tại P và Q.
a) Chứng minh MH = PQ.
b) Chứng minh hai tam giác MPQ và MBA đồng dạng.
c) Chứng minh PQ là tiếp tuyến chung của hai đường tròn (O1) và (O2).

in progress 0
Genesis 2 tuần 2021-07-08T20:59:35+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T21:00:36+00:00

  Đáp án: mình cũng cần đáp án bài này ai biết giải không ạ

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )