Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB bằng 2r cố định E và F là hai điểm thay đổi trên nửa đường tròn sao cho điểm E luôn thuộc cung AF Gọi K là gia

Question

Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB bằng 2r cố định E và F là hai điểm thay đổi trên nửa đường tròn sao cho điểm E luôn thuộc cung AF Gọi K là giao điểm của AE và BF H là giao điểm của AF và BE a )Chứng minh tứ giác EKFH nội tiếp
b) Từ F kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn. Tiếp tuyến này cắt HK tại M. Chứng minhM là trung điểm của HK
em đang cần gấp có ai giúp em với ạ

in progress 0
Mary 3 tháng 2021-09-15T18:58:52+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T19:00:50+00:00

  Đáp án:

  a) xét (o) có:

  góc AEB=90 độ( góc nt chắn nửa đt)⇒góc BEK=90 độ

  góc AFB=90 độ( góc nt chắn nửa đt)⇒góc AFK=90 độ

  Xét tứ giác KEFH có:

  góc BEK=90 độ

  góc AFK=90 độ

  ⇒góc BEK +góc AFK=180 độ

  ⇒tứ giác KEFH nt ( tứ giác có tổng 2 góc đối= 180 độ)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )