Cho (O) đường kính AB. Gọi K là điểm chính giữa cung AB, M là 1 điểm di động trên cung nhỏ AK (M#A,K). Lấy N trên BM sao cho BN=AM. a, Chứng minh ∠AM

Question

Cho (O) đường kính AB. Gọi K là điểm chính giữa cung AB, M là 1 điểm di động trên cung nhỏ AK (M#A,K). Lấy N trên BM sao cho BN=AM.
a, Chứng minh ∠AMK = ∠BNK
b, Chứng minh ΔMKN vuông cân
c, AM ∩ OK tại D. Chứng minh MK là tia phân giác ∠DMN
d, Chứng minh đường thẳng vuông góc với BM tại N luôn đi qua 1 điểm cố định
Giúp mình giải câu (d) với ạ <3 Giúp ai cũng được hay là các bạn giúp mình giải câu (d) này đi rồi nếu các bạn cần, tuiiii sẽ giúp đỡ lại cacban nè

in progress 0
Hailey 2 tháng 2021-10-20T03:23:00+00:00 1 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T03:24:59+00:00

  a) Có
  AM=BN,AK=KB,MAKˆ=MBKˆΔMAK=ΔNBKAM=BN,AK=KB,MAK^=MBK^⇀ΔMAK=ΔNBK
  Nên AMKˆ=BNKˆAMK^=BNK^
  b) Từ câu a suy ra KM=KN
  c) DMKˆ=KBAˆ=45KMN=DMNˆ45=45DMK^=KBA^=45→KMN=DMN^−45=45
  Vậy MK là phân giác DMNˆDMN^
  d) Tiếp tuyến tại B cắt đường vuông góc BM tại N là K, dễ chứng minh ΔNKB=ΔMABΔNKB=ΔMAB nên KB= AB cố định vậy K cố định

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )