Cho(O) hai dây AB và CD cắt nhau tại K ở ngoài đường tròn, AB>CD.Vẽ OM vuông góc AB,ON vuông góc với CD a)so sánh OM,ON b)so sánh KM,KN c)Cm 4 điểm K,

Question

Cho(O) hai dây AB và CD cắt nhau tại K ở ngoài đường tròn, AB>CD.Vẽ OM vuông góc AB,ON vuông góc với CD
a)so sánh OM,ON
b)so sánh KM,KN
c)Cm 4 điểm K,M,N,O cùng nằm trên 1 đường tròn

o l m . v n
Câu hỏi tư

in progress 0
Isabelle 4 tháng 2021-08-02T11:48:21+00:00 1 Answers 107 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T11:49:40+00:00

  Đáp án:a)$ OM<ON$
  b)$KM>NK$

  Giải thích các bước giải:
  a) $CD < AB$
  $\Rightarrow ON > OM $ ( định lí dây và khoảng cách từ tâm đến dây cung ) 
  b) $ON^2 + NK^2 =OK^2$ 
  $OM^2+MK^2=OK^2$

  $\Rightarrow ON^2+NK^2= OM^2 +MK^2$
  Mà $ON > OM $
  $\Rightarrow$ $NK^2<MK^2$
  $\Rightarrow$ $NK < MK$
  c) 
   $\widehat{ONK} +\widehat{OMK} =180^{\circ}$

  $\Rightarrow$ tứ giác $ONKM $nội tiếp

  $\Rightarrow O,N,K,M $cùng nằm trên 1 đường tròn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )