Cho (O;R) và hai dây cung AB, AC tùy ý (O nắm trong góc BAC). Kẻ đường kính AD. Chứng minh: BAD = BCD và BD vuông góc AB

Question

Cho (O;R) và hai dây cung AB, AC tùy ý (O nắm trong góc BAC). Kẻ đường kính AD.
Chứng minh: BAD = BCD và BD vuông góc AB

in progress 0
Melody 12 phút 2021-10-09T10:48:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T10:49:19+00:00

  Đáp án:

   Gửi bạn

  Giải thích các bước giải:

   Xét ( O ; R ) có : 

   góc BAD = góc BCD ( 2 góc nội tiếp cùng chắn cung BD ) 

  Lại có AD là đường kính của ( O ; R ) . Xét đường tròn ( O ; R ) có :

      góc ABD = 90 độ ( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn )

  ⇒ BD ⊥ AB tại B 

             ( dpcm )

  # chúc bạn học tốt

  # bodoi928

  # ctlhn #

  0
  2021-10-09T10:49:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Xét ( O ; R ) có : 

   +  góc BAD = góc BCD ( 2 góc nội tiếp cùng chắn cung BD ) 

   +  góc ABD = 90 độ ( góc nội tiếp chắn nửa đường tròn )

             ⇒ BD ⊥ AB 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )