cho (O;R) và (O’;R’) (R>R’) tiếp xúc ngoài tại A. vẽ tiếp tuyến chung ngoài tại BC (B thuộc (O), C thuộc (O). tiếp tuyến chung trong tại A cắt BC tại

Question

cho (O;R) và (O’;R’) (R>R’) tiếp xúc ngoài tại A. vẽ tiếp tuyến chung ngoài tại BC (B thuộc (O), C thuộc (O). tiếp tuyến chung trong tại A cắt BC tại M. a, C/m tam giác ABC vuông
b, MO cắt AB tại D, MO’ cắt ÁC tại E. C/m DE=AM c,C/M: MD.MO=ME.MO’
d, C/M OO’ tiếp có xúc với đường tròn đường kính BC
e, tính BC theo R và R’
Giúp mình với ạ

in progress 0
Clara 6 ngày 2021-12-03T13:49:24+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T13:51:03+00:00

  Đáp án:

   Đợi mik tí mik đang làm 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )