Cho xOy = 30 độ , điểm A thuộc Õ , qua A dựng Ay’ // Oy và nằm trong xOy . Gọi Ot và At’ lần lượt là tia phân giác của xOy và xAy’ 1) Tính OAy’ 2) Ch

Question

Cho xOy = 30 độ , điểm A thuộc Õ , qua A dựng Ay’ // Oy và nằm trong xOy . Gọi Ot và At’ lần lượt là tia phân giác của xOy và xAy’
1) Tính OAy’
2) Chứng tỏ Ot // At’

in progress 0
Gabriella 4 tuần 2021-07-08T20:46:13+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:47:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a)Ta có: Ay’//Oy

  $⇒\widehat{AOy}+\widehat{OAy’}=180^o$ (2 góc trong cùng phía)

  $⇒\widehat{OAy’}=180^o-\widehat{AOy}=180^o-30^o=150^o$

  b)ta có: Oy//Ay’

  $⇒\widehat{AOy}=\widehat{xAy’}$(đồng vị)

  $⇒\dfrac{\widehat{AOy}}{2}=\dfrac{\widehat{xAy’}}{2}$

  Mà $\widehat{AOt}=\widehat{tOy}=\dfrac{\widehat{AOy}}{2}$ (Ot là phân giác)

        $\widehat{xAt’}=\widehat{t’Ay’}=\dfrac{\widehat{xAy’}}{2}$ (Ot là phân giác)

  $⇒\widehat{xAt’}=\widehat{AOt}$ mà 2 góc ở vị trí đồng vị(AO cắt Ot và At’)

  $⇒Ot//At’$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )