Cho P= 2/2x+1 Tìm giá trị nguyên của x để P>1 Giúp mình với nhaaa!

Question

Cho P= 2/2x+1
Tìm giá trị nguyên của x để P>1
Giúp mình với nhaaa!

in progress 0
Madeline 2 tuần 2021-07-12T10:50:51+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:52:13+00:00

  Picture^^

   

  0
  2021-07-12T10:52:22+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Để $P>1\to \dfrac{2}{2x+1}>1\to \dfrac{2}{2x+1}-1>0\to  \dfrac{2-2x-1}{2x+1}>0\to \dfrac{1-2x}{2x+1}>0$ 

  $\to -\dfrac 12<x<\dfrac 12$

  $\to x=0$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )