Cho P(x) = x⁶ – 3x² + 2x⁴ – 2x² + 2x³ – 2x + 1 Q(x) = -x⁵ + 2x³ + x⁴ + x⁶ – 5x² – 3x Tính R(x) = P(x) – Q(x) rồi tìm nghiệm của R(x)

Question

Cho P(x) = x⁶ – 3x² + 2x⁴ – 2x² + 2x³ – 2x + 1
Q(x) = -x⁵ + 2x³ + x⁴ + x⁶ – 5x² – 3x
Tính R(x) = P(x) – Q(x) rồi tìm nghiệm của R(x)

in progress 0
Adeline 1 tháng 2021-08-31T08:50:27+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:52:05+00:00

  Sắp xếp các bậc của ẩn theo thứ tự giảm dần rồi trừ ta được

  $\begin{gathered}   R(x) = P(x) – Q(x) \hfill \\   R(x) = {x^5} + {x^4} + x + 1 \hfill \\  \end{gathered} $

  $\begin{gathered}   R(x) = 0 \Leftrightarrow {x^5} + {x^4} + x + 1 = 0 \Leftrightarrow {x^4}\left( {x + 1} \right) + \left( {x + 1} \right) = 0 \hfill \\    \Leftrightarrow \left( {x + 1} \right)\left( {\underbrace {{x^4} + 1}_{ \geqslant 1}} \right) = 0 \hfill \\    \Leftrightarrow x =  – 1 \hfill \\  \end{gathered}$

  Vậy nghiệm của R(x) là-1

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )