Cho P = n – 2019/ n-2020 Chứng minh P là phân tối giản

Question

Cho P = n – 2019/ n-2020
Chứng minh P là phân tối giản

in progress 0
Valerie 3 tháng 2021-09-23T03:44:57+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-23T03:46:02+00:00

  Tham khảo

   Gọi `d` là `ƯCLN(n-2019,n-2020)`

  Xét hiệu:

  `⇒(n-2019)-(n-2020) \vdots d`

  `⇒n-2019-n+2020 \vdots d`

  `⇒1 \vdots d`

  `⇒d∈Ư(1)={±1}`

  Vì `ƯCLN(n-2019,n-2020)=±1⇒P` tối giản

  `\text{©CBT}`

  0
  2021-09-23T03:46:15+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  gọi ƯCLN(n-2019;n-2020) là d;

  ⇒\(\left[ \begin{array}{l}n-2019:d\\n-2020:d\end{array} \right.\)

  ⇒(n-2019)-(n-2020):d

  ⇒1:d

  ⇒d:1

  ⇒ P=$\frac{n-2019}{n-2020}$ là phân số tối giản 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )