Cho (P):y=ax^2 và (D) : y=2x-2 chứng minh rằng (D) tiếp xúc với (P) . tìm tọa độ tiếp điểm

Question

Cho (P):y=ax^2 và (D) : y=2x-2
chứng minh rằng (D) tiếp xúc với (P) . tìm tọa độ tiếp điểm

in progress 0
Audrey 2 tháng 2021-10-05T12:49:28+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T12:50:35+00:00

  Đáp án:

  $a=\dfrac{1}{2}$ hoặc $a=0$

  Giải thích các bước giải:

   Gọi pt hoành độ giao điểm $(P)$ và $(d)$ là :

  $ax^2=2x-2$

  $ax^2-2x+2=0$

  TH1: Với $a=0$ thì :

  $-2x+2=0\to x=1$ thay vào $y=2x-2$ thì $y=0$

  Vậy với $a=0$ thì $(d)$ tiếp xúc với $(P)$

  TH2:$a\neq 0$

  Ta có :

  $\Delta ‘=(-1)^2-2a=1-2a$

  Để $(d)$ tiếp xúc với $(P)$ thì :

  $\Delta ‘ =0$
  $1-2a=0$

  $\to a=\dfrac{1}{2}$
  Vậy để $(d)$ tiếp xúc với $(P)$ thì :

  $a=\dfrac{1}{2}$ hoặc $a=0$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )