Cho parabol (P): ax^2 + 4x +c có trục đối xứng x=2 và cắt trục hOành tại A(3;0). A. XĐ parabol đã cho. B. Lập BBT và XĐ các khoảng đơn điệu C. Tìm gia

Question

Cho parabol (P): ax^2 + 4x +c có trục đối xứng x=2 và cắt trục hOành tại A(3;0).
A. XĐ parabol đã cho.
B. Lập BBT và XĐ các khoảng đơn điệu
C. Tìm giao điểm của (P) và đườg thẳng (d):y=3x-9

in progress 0
Nevaeh 1 tháng 2021-08-11T04:27:30+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:29:19+00:00

  Đáp án:y=\(-x^{2} + 4x -3\)

   

  Giải thích các bước giải:

  a)  Ta có: \(x=\frac{-b}{2a}=\frac{-4}{2a}=2\)

  \(\Leftrightarrow \) a=-1

  \(y= -x^{2} + 4x -c\)   giao với trục hoành A(3;0)

  Ta có: \(y=-x^{2} + 4x +c\)

  \(\Leftrightarrow -3^{2} + 4.3 +c=0 \)

  \(\Leftrightarrow \)c=-3

  Vậy y=\(-x^{2} + 4x -3\)

  b) Bạn chỉ cần xác định đỉnh là lập đc bảng biến thiên, khoảng đơn điệu là khoảng hs nghịch biến, đồng biến. 

  c) Phương trình hoành độ giao điểm: 

  \(-x^{2} + 4x -3=3x-9\)

  \(\Leftrightarrow -x^{2} + x +6=0 \)

  \(\Leftrightarrow x=\frac{3+\sqrt{33}}{2} và x=\frac{3-\sqrt{33}}{2}\)

  Với \(x=\frac{3+\sqrt{33}}{2}\) thì \(y=3.(\frac{3+\sqrt{33}}{2})-9=\frac{-9+3\sqrt{33}}{2}\)

   Với \(x=\frac{3-\sqrt{33}}{2}\) thì \(y=3.(\frac{3-\sqrt{33}}{2})-9=\frac{-9-3\sqrt{33}}{2}\)

  Tạo độ giao điểm xấu quá, bạn xem đề có sai không nhé…

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )