cho parabol (P) : y=x^2/2 và (d): y=mx+1/2. Chứng tỏ rằng với mọi m, đường thẳng (d) luôn đi qua 1 điểm cố định

Question

cho parabol (P) : y=x^2/2 và (d): y=mx+1/2. Chứng tỏ rằng với mọi m, đường thẳng (d) luôn đi qua 1 điểm cố định

in progress 0
Harper 3 tuần 2021-08-20T04:45:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T04:47:39+00:00

   Đường thẳng $y = ax + b$ luôn cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng b. 

  Vậy đường thẳng $y = mx + \dfrac{1}{2}$ luôn cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng $\dfrac{1}{2}$, tức là luôn đi qua điểm $M(0; \dfrac{1}{2})$ 

  Suy ra, đường thẳng d luôn đi qua điểm cố định.

  0
  2021-08-20T04:47:41+00:00

  Đáp án: (d) luôn đi qua 1 điểm cố định là: A(0; `1/2`)

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: 

  `y = mx +` `1/2` 

  Với `x = 0 `

  `=>` `y =` `1/2` 

  `=>` `(d)` luôn đi qua 1 điểm cố định là: `A(0;` `1/2`)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )