Cho parabol (P): y=x^2 và đường thẳng (d) : y=mx+m+1. Gọi x1, x2 là hoành độ của A và B. Tìm m sao cho |x1|-|x2|=4

Question

Cho parabol (P): y=x^2 và đường thẳng (d) : y=mx+m+1. Gọi x1, x2 là hoành độ của A và B. Tìm m sao cho |x1|-|x2|=4

in progress 0
Gabriella 3 tháng 2021-09-11T02:28:15+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T02:29:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải: Phương trình hoành độ giao điểm của P và d là:

                             x²=mx+m+1

                    ⇔ x²-mx-m-1=0

  Ta có Δ=m²-4(-m-1)=m²+4m+4=(m+2)² ≥0 với mọi m ⇒ phương trình luôn có 2 nghiệm

  Theo Viet ta có x

  Giải thích các bước giải: Phương trình hoành độ giao điểm của P và d là:

   

                             x²=mx+m+1

   

                    ⇔ x²-mx-m-1=0

   

  Ta có Δ=m²-4(-m-1)=m²+4m+4=(m+2)² ≥0 với mọi m ⇒ phương trình luôn có 2 nghiệm

   

  Theo Viet ta có x1+x2=-b/a=m ; x1x2=c/a=-m-1    (1)

  Theo giả thiết ta có: |x1|-|x2|=4

  ⇔ (|x1|-|x2|)²=16

  ⇔ x1² +2x1x2+x2² -2x1x2-2|x1x2|=16

  ⇔ (x1+x2)² -2x1x2-2|x1x2|=16   (2)

  Thay (1) vào (2) ta có:

  m² -2(-m-1)-2|-m-1|=16

  ⇔m²+2m+1-2(m+1)=16

  ⇔m²=16 ⇔ m= ±4

  0
  2021-09-11T02:29:59+00:00

  Đáp án: $m\in\{4, -6\}$

  Giải thích các bước giải:

  Phương trình hoành độ giao điểm của $(P), (d)$ là:

  $x^2=mx+m+1$

  $\to (x^2-1)-(mx+m)=0$

  $\to (x-1)(x+1)-m(x+1)=0$

  $\to (x+1)(x-1-m)=0$

  $\to x\in\{-1, m+1\}$

  Để $|x_1|-|x_2|=4$

  $\to |-1|-|m+1|=4\to |m+1|=-3$ vô lý

  Hoặc $|m+1|-|-1|=4\to |m+1|=5\to m\in\{4, -6\}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )