Cho parabol y=x^2 và đường thẳng y=-2x+3 a) vẽ đồ thị 2 hàm số trên cùng một hệ trục tọa độ b) tìm tọa độ giao điểm A,B của đường thẳng (d) và parabol

Question

Cho parabol y=x^2 và đường thẳng y=-2x+3
a) vẽ đồ thị 2 hàm số trên cùng một hệ trục tọa độ
b) tìm tọa độ giao điểm A,B của đường thẳng (d) và parabol (P). Tính S tam giác AOB

in progress 0
Madelyn 2 tháng 2021-09-28T14:53:35+00:00 1 Answers 45 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T14:55:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) Vẽ parabol (P):y=2×2.

  Bảng giá trị:

   Đồ thị hàm số y=2×2 là đường cong đi qua các điểm (−2;8);(−1;2);(0;0);(1;2);(2;8).

  Vẽ đồ thị:

  b) Xét phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số ta được:

  2×2=3x+2⇔2×2−3x−2=0⇔2×2−4x+x−2=0⇔2x(x−2)+(x−2)=0⇔(x−2)(2x+1)=0⇔[x−2=02x+1=0⇔[x=2⇒y=2.22=8x=−12⇒y=2.(−12)2=12

  Vậy giao điểm của (P)  (d)  A(2;8)  B(−12;12).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )