cho phân số 11/30.Hãy viết phân số đó thành tổng 2 phân số đều có tử là 1

Question

cho phân số 11/30.Hãy viết phân số đó thành tổng 2 phân số đều có tử là 1

in progress 0
Melody 6 ngày 2021-12-04T06:01:50+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:02:56+00:00

  Đáp án :

  `(11)/(30)=1/5+1/6`

  Giải thích các bước giải :

  `(11)/(30)=5/(30)+6/(30)=1/6+1/5`

  Vậy `1/(30)=1/5+1/6`

  0
  2021-12-04T06:03:19+00:00

  Ta có: 

  $\frac{11}{30}$ = $\frac{1}{30}$  + $\frac{10}{30}$ 

                          = $\frac{1}{30}$ + $\frac{1}{3}$

  CHÚC EM HỌC TỐT~

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )