cho phân số 29/64 nếu bớt tử số và mẫu số của phan số đó với 1 số tự nhiên x, ta đc kết quả có giá trị bằng 2/7 tìm số tự nhiên x

Question

cho phân số 29/64 nếu bớt tử số và mẫu số của phan số đó với 1 số tự nhiên x, ta đc kết quả có giá trị bằng 2/7 tìm số tự nhiên x

in progress 0
Hadley 3 tuần 2021-07-08T20:14:02+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:15:14+00:00

  Theo đề bài thì ta có

  $\frac{29-x}{64-x}$ = $\frac{2}{7}$

  ⇒2×(64-x)=7×(29-x)

  ⇒128-2x=203-7x

  ⇒7x-2x=203-128

  ⇒5x=75

  ⇒x=75:5

  ⇒x=15(Thỏa mãn là 1 số tự nhiên)

  Vậy số tự nhiên x là 15

   

  0
  2021-07-08T20:15:47+00:00

  Hiệu của mẫu và tử cũ là: 

  `64 – 29 = 35`

  Hiệu mẫu và tử mới là: 

  `7 – 2 = 5`

  Tử mới phân số là: 

  `35 : 5 × 2 = 14 `

  Giá trị của x là: 

  `29 – 14 = 15`

  Đáp số: `15`

  (Chúc bạn học tốt)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )